کافه هدایت
کافه هدایت
خیابان هدایت غربی

پیتزا سیر و پنیر

پیتزا سیر و پنیر

سس ، سیر ، پنیر

160 هزار
تومان


کرم بروله ساده

80 هزار
تومان
کوکی شکلاتی

کوکی شکلاتی

27 هزار
تومان

کروسان بادام تلخ

70 هزار
تومان

پن سوییس / رول دارچین

65 هزار
تومان

نیویورک رول شکلاتی

65 هزار
تومان

نیویورک رول پسته ای

70 هزار
تومان

اپل ترن اووِر

65 هزار
تومان


آیس لاته

آیس لاته

68 هزار
تومان
آیس امریکانو

آیس امریکانو

60 هزار
تومان
آیس موکا

آیس موکا

77 هزار
تومان
لیموناد

لیموناد

62 هزار
تومان
موهیتو

موهیتو

68 هزار
تومان
آب معدنی

آب معدنی

5 هزار
تومان
کوکا کولا قوطی

کوکا کولا قوطی

19 هزار
تومان

اسپرسو سینگل

اسپرسو سینگل

43 هزار
تومان
اسپرسو دبل

اسپرسو دبل

53 هزار
تومان
امریکانو سینگل

امریکانو سینگل

44 هزار
تومان
امریکانو دبل

امریکانو دبل

54 هزار
تومان
کافه لاته سینگل

کافه لاته سینگل

54 هزار
تومان
کافه لاته دبل

کافه لاته دبل

64 هزار
تومان
کافه موکا سینگل

کافه موکا سینگل

62 هزار
تومان
کافه موکا دبل

کافه موکا دبل

72 هزار
تومان
کاپوچینو سینگل

کاپوچینو سینگل

53 هزار
تومان
کاپوچینو دبل

کاپوچینو دبل

63 هزار
تومان
چای مراکشی

چای مراکشی

55 هزار
تومان
چای ماسالا

چای ماسالا

58 هزار
تومان
دمنوش گل گلاب

دمنوش گل گلاب

55 هزار
تومان
دمنوش مصفا

دمنوش مصفا

55 هزار
تومان
شکلات داغ

شکلات داغ

57 هزار
تومان